Ένταξη Α.Σ.Α.Λ. σε Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.

Ο Α.Σ.Α.Λ. μετέχει σε όλους τους αναγνωρισμένους σκακιστικούς φορείς, όπως ορίζει το καταστατικό του και μετά την ένταξή του στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, εντάχθηκε και στη Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλίας.

Καθώς βούληση του συλλόγου είναι η ανάδειξη του αθλήματος στην Λάρισα και στη Θεσσαλία τα μέλη του αρχικού προεδρείου του Α.Σ.Α.Λ. μετέχουν και στα όργανα της Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.. Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τ.Ε.Σ.Σ.Θ. ο κ. Δριστέλλας Νικόλαος αναδείχθηκε ως γραμματέας.

Advertisements