Αναγνώριση Σωματείου

Απόσπασμα από το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων :

4623/A

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ. αρ. 122/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Λάρισας αναγνωρίστηκε το Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Σκακιστική Ακαδημία Λάρισας» και το διακριτικό τίτλο «Α.Σ.Α.Λ.», που ιδρύθηκε από 21 μέλη, εδρεύει στην Λάρισα και έχει σκοπό του τον αναφερόμενο στο αποτελούμενο από 38 άρθρα από 10-10-2016 καταστατικό του, και αφορά την εκμάθηση, καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του σκακιού, παράλληλα με την λειτουργία οργανωμένου αγωνιστικού τμήματος.

Λάρισα, 9 Νοεμβρίου 2016

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΦΡΙΞΟΥ 2, ΤΗΛ. 2410 251232

Advertisements